Tarifs
TARIFS DES FORMATIONS

FORMATIONS DUREES TARIFS

AURICULOTHÉRAPIE 4 WEEK-ENDS 290 € / WEEK-END

CHAKRAS 2 WEEK-ENDS 290 € / WEEK-END

FAT TOOL
1 JOURNEE
150 €

HEILPRAKTIKER 3 x 5 JOURS 1780 €

HOMÉOPATHIE 7 WEEK-ENDS 290 € / WEEK-END

MÉDECINE TRAD. CHINOISE 10 WEEK-ENDS 290 € / WEEK-END

MIL-THÉRAPIE & LED-THERAPY 2 JOURNEES
GRATUIT

PHYSIOSCANNING 1 WEEK-END
ou 1 JOURNEE
GRATUIT

PODORÉFLEXOLOGIE 4 WEEK-ENDS 290 € / WEEK-END

OLIGOSCAN 1 JOURNEE 100 €

REBOUTEMENT VISCÉRAL
1 WEEK-END
330 €

RÉFLEXOTHÉRAPIE
VERTÉBRALE VIBRATOIRE
1 WEEK-END 330 €

SYMPATHICOTHÉRAPIE 3 WEEK-ENDS 290 € / WEEK-END

THÉRAPIE MANUELLE
CONCEPT OSTÉOPATHIQUE
30 WEEK-ENDS 290 € / WEEK-END